För privatpersoner

Vi utför arbeten både utomhus och inomhus. Som privatperson kan du nyttja ROT avdraget vilket ger dig ytterligare bra pris på redan bra priser.

Du som köper ROT- tjänster ansöker inte själv om rotavdraget. Det gör vi som har utfört arbetet. Vi drar då av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig. Rotavdraget får dock högst vara 50 000 kronor per år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gör. Vi ansöker om detta via Skatteverket och kan dra summan direkt på din faktura. I offerten från oss framgår det vilka tjänster du kan dra ROT avdraget på.