Renovering, förnyelse och underhåll av hästanläggningar

Vi utför arbeten både utomhus och inomhus. Vi kommer rekommendera de bästa tekniska lösningarna så att din hästanläggnings livslängd ska vara så lång som möjligt. Vi kommer att förnya din bondgård från grunden till taket!

Arbeten för renovering utomhus på anläggning:

• Takbyte
• Restaurering av ytterväggar
• Förhöjning av byggnader/tak
• Fönsterbyte
• Dörrbyte – tillverkning m.m.

Arbeten för renovering inomhus på anläggning:

• Gjutning av betonggolv
• Förnyelse av staket/djurinhägnad
• Installation av trappor – tillverkning m.m.

Vi underhåller hästgårdar och utför allt arbete som du behöver: små ytbehandlingsarbeten, miljöunderhåll (t.ex. gräsklippning) m.m.